HUPKT

 

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA PROFESIONALACA KONGRESNOG TURIZMA
Amruševa 10, HR-10000 Zagreb, OIB: 55753014785

Opći upiti: info@cmpa.eu
Edukacije: edukacija@cmpa.eu

Website: www.cmpa.eu i www.hupkt.hr

Registrirano u Hrvatskoj, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, broj 251-07-02/1-1, 5. travnja 2011.

Kontakt

Ime i prezime (obvezno)

Email (obvezno)

Telefon

Poruka
shares