Menu

HRVATSKI KONGRESNI AMBASADORI


HUPKT je osmislio program Hrvatski kongresni ambasadori (HKA) koji je zaživio kao zajednički projekt HUPKT-a i HTZ-a, da bi sada dobio i novi zamah. Upravo je završena izrada web stranice programa u sklopu HUPKT-ove domene koja ima za cilj promociju programa i pronalazak potencijalnih ambasadora. Pozivamo vas da predlažete potencijalne kandidate putem weba, a mi u HUPKT-u ćemo odraditi sve daljnje korake.

Programom HKA upravlja Vijeće sastavljeno od predstavnika Kongresnog odjela HTZ-a, kongresnih ureda Zagreba, Dubrovnika, Opatije i HUPKT-a, a operativni dio programa vodi HUPKT. Nadamo se da ćete pregledati web stranicu https://hka.hupkt.hr/ i predložiti potencijalne ambasadore.