Menu

O udruzi HUPKT

Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma (HUPKT) je neprofitna organizacija osnovana 2011. godine i vodeća je profesionalna udruga kongresnog i poslovnog turizma u Hrvatskoj.

UKRATKO

Udruga teži podizanju standarda usluga kod svojih članova, ali i svih ostalih subjekata iz sektora kongresnog turizma stalnim edukacijama, suradnjom, povezivanjem i uzajamnim djelovanjem s drugima. HUPKT stalno surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, javnim i privatnim sektorom na nacionalnoj i lokalnoj razini u razvoju Hrvatske kao značajnog međunarodnog odredišta za kongresni turizam.

HUPKT je član Europske federacije kongresnih organizatora (EFAPCO) i povlašteni partner (Preferred Provider) Events Industry Councila-a (EIC) za provođenje edukacija potrebnih za pristup cerfitikacijskom programu CMP. Udruga je vlasnik i nositelj obrazovnog stručnog certifikata CCMEP (Certified Croatian Meetings & Events Professional).

HUPKT je suvlasnik i su-osnivač prve hrvatske burze poslovnog turizma MEETEX (Croatian Meeting Experience Summit) koja se održava u ožujku u Zagrebu.

MISIJA UDRUGE

Misija udruge je razvoj i poboljšanje statusa struke kongresnog turizma i veći značaj njezinih članova kao vodećih predstavnika ovog sektora u Hrvatskoj.

STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE

 • Pozicioniranje HUPKT kao vodeće organizacije koja predstavlja interese profesionalaca kongresnog turizma te njezino prihvaćanje i priznavanje od strane struke
 • Stalni razvoj i proširenje koristi koje ona pruža svojim članovima stvarajući mogućnosti za umrežavanje i potičući članove da postižu najveće moguće standarde u struci
 • Podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma kroz edukaciju, usavršavanje i osobni razvoj
 • Povećanje opsega i vrijednosti poslova svojim članovima provođenjem marketinških aktivnosti na domaćem i međunarodnom kongresnom tržištu
 • Potpora i poticanje hrvatske znanstvene, kulturne i gospodarske zajednice na aktivnije pridobijanje svojih međunarodnih institucija za održavanje njihovih skupova u Hrvatskoj

UPRAVLJANJE UDRUGOM

Vrhovno upravno tijelo Udruge je Glavna skupština, a Udrugu vode Upravni odbor, predsjednik, dopredsjednici i tajnik.

Članovi Upravnog odbora su:

 • Ranko Filipović, predsjednik
 • Debora Petrović, dopredsjednica
 • Slaven Reljić, dopredsjednik
 • Goran Pavlović, tajnik
 • Roberta Klaić, članica

Članovi Etičkog odbora su:

 • Zvonimir Bašica
 • Marija Benjak
 • Mirjana Meštrić
 • Ana Rakić
 • Nikica Žunić

Članovi Savjetodavnog odbora su:

 • Rob Davidson
 • Gary Grimmer
 • Paul Kennedy
 • Linda Pereira

Upravni odbor imenovao je:

 • Pavle Marković, bivši predsjednik
  (Past President)
 • Aleksandra Uhernik Đurđek, voditeljica edukacija (Educational Program Director)

ETIČKI KODEKS

Aktivnostima Udruge rukovode predsjednik, dopredsjednik, tajnik i Upravni odbor. Svi se članovi potiču na aktivno sudjelovanje u radu Skupštine kao i na osobni doprinos projektima Udruge gdje je to moguće, promovirajući ime i aktivnosti Udruge.

 • Članovi moraju poštovati etički kodeks Udruge koji određuje odnos prema klijentu i postavlja standarde profesionalnog rada.
 • Dužnost je svih članova pravilno i pošteno postupanje prema bivšim i sadašnjim klijentima, kolegama u struci kao i prema javnosti.
 • Svi članovi trebaju razborito postupati u svim financijskim i pravnim postupcima i zaštiti klijenta profesionalnim ponašanjem. Ako nije drugačije dogovoreno između dviju strana, klijentova sredstva se moraju transparentno prikazati u svakom trenutku do završetka događanja.
 • Članovi Udruge mogu slobodno predstavljati svoje usluge potencijalnim klijentima pod uvjetom da ne traže od klijenta kršenje ugovora koji već ima s nekim drugim članom Udruge.
 • Članovi Udruge se neće upuštati ni u kakve aktivnosti koje bi mogle naštetiti reputaciji Udruge i interesima njezinih članova.

STATUT HUPKT

Statut možete preuzeti ovdje.